myrazonit - Myrazonit bespaart op bemesting en verbetert de bodemvruchtbaarheid.
06 54 64 59 92

producten myrazonit soja

Home » » producten myrazonit soja

myrazonit - Myrazonit bespaart op bemesting en verbetert de bodemvruchtbaarheid.
06 54 64 59 92
img

MYRAZONIT SOJA

 

Door de functie die de knollen leveren aan de geaccumuleerde bacteriën, zijn deze in staat tot intense atmosferische stikstofbinding. Stikstof geabsorbeerd door de knollen is veelal in de vorm van aminozuren en kunnen direct worden gebruikt door de plant. De atmosferische stikstofbinding kan oplopen tot 300 kg/ha per jaar.

 
MYRAZONIT MC
 

Myrazonit MC zal de teelt in combinatie met de toevoer van voedingsstoffen en grondbewerking aanzienlijk efficiënter maken. Op korte termijn is er een positief effect op de ontwikkeling van het gewas, opbrengst en de kwaliteit. En op lange termijn verbetert de kwaliteit van de bodem, nutriëntenhuishouding en het waterbeheer. De bodemvruchtbaarheid zal hierdoor blijvend verbeteren.MYRAZONIT CB
stoppelvernietiger

De Bodem moet organisch materiaal maken. Aangezien de structuur waaronder lucht, water en warmte huishouding blijven verslechteren, vermindert het het voedingsstoffen leverend vermogen van de bodem. Bodembacteriën zorgen voor de omzetting van toegediende of achtergebleven organisch materiaal in voor de plant beschikbare voedingstoffen.

MYRAZONIT REGENERATE


Nederland kent een verscheidenheid aan grondsoorten en bodemstructuren. Maar elke grond is uniek in de complexe fysische, chemische en biologische systemen. Voor een optimale levensduur van de bodem – uit oogpunt van bodemproductiviteit – zijn de microbiële processen essentieel.


MYRAZONIT SOJA
 

Grondenting met Myrazonit Soja, in combinatie met de rhyzobium stammen, aanwezig in de knolwortels van de soja plant, zorgt ervoor dat er een aanzienlijke verhoging plaatsvind van de uit de atmosfeer opgenomen stikstof. Het verhoogt de opbrengst evenals het eiwitgehalte. Sojabonen wortels vormen knollen met Brady-rhizobium japonicum.