myrazonit - Myrazonit bespaart op bemesting en verbetert de bodemvruchtbaarheid.
06 54 64 59 92

NIEUWS

Home » NIEUWS

De eerste snede gras van 2021 zit al weer een aantal weken onder de folie. Op sommige plaatsen is de 2e snede al geoogst. De eerste resultaten van de proefvelden met MYRAZONIT zijn ook allemaal geanalyseerd.  De inzet van MYRAZONIT op grasland gaf een forse toename in opbrengst van gras (+13%)  en eiwit (+19%) dit voorjaar. Met …

Lees Meer
myrazonit product 2

Ter bevordering van beworteling en bescherming tegen pathogene bodemschimmels De bacteriestammen in de samenstelling werden geselecteerd om beworteling te stimuleren en de ontwikkeling van de zaailing door hormoonproductie te versnellen. Myrazonit Regenerate wordt aanbevolen voor boeren die het belangrijk vinden om de plant vroeg te helpen ontwikkelen en de zaailing te beschermen tegen ziekten. Door …

Lees Meer
12dagen ontwikkeling tarwe

Op donderdag 20 juni aanstaande is Myrazonit aanwezig op de Biovelddag Myrazonit MC technologie is een uitgebalanceerd concept met bodembacteriën. Door onder andere de stikstofbindende en fosfaat mobiliserende werking van de bacteriën, wordt de werking van de toegediende mest en organische stof verbeterd met de toepassing van Myrazonit MC. De groeistof producerende bacteriën zorgen voor …

Lees Meer

      MYRAZONIT MC is een 100 procent natuurlijk product dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de EU. Als een van de weinige bodementings-producten op de Nederlandse markt is het door het Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FiBL) goedgekeurd voor gebruik in de biologische en biodynamische landbouw in Nederland. Met MYRAZONIT MC heeft uw gewas …

Lees Meer
1522055319_2466_corn-436654_1920

Mais is als een van de grootst geteelde gewassen belangrijk voor de Nederlandse landbouw. De toegepaste teeltmethodiek vraagt vanwege milieu aspecten om een andere benadering.  Maisteelt met minimale verliezen zorgen voor een toekomstbestendige teelt. Hierbij zijn bodemstructuur, beschikbaarheid voedingsstoffen en watervoorziening van essentieel belang. De Myrazonit technologie, past goed bij de verwachtingen voor een goede maisteelt. …

Lees Meer
myrazonit

Uit bemestings en ruwvoeranalyses op bedrijven die Myrazonit toepassen blijkt het goed mogelijk om meer stikstof van het grasland te oogsten dan dat er via bemesting op komt.  Dit kan zelfs oplopen tot 60kg meeropbrengst in de vorm van Ruw Eiwit, dan dat er bemest is.  Hiermee wordt een gunstige basis gelegd voor de kringloopwijzer.  …

Lees Meer

MAIS ZONDER KUNSTMEST en Hogere opbrengsten! Op 21 september j.l. zijn in Albergen de percelen mais geteeld op Myrazonit met kunstmest en Myrazonit zonder kunstmest geoogst en gewogen.  In samenwerking met Schuitemaker Machines te Raalte en Loonbedrijf Stege uit Saasveld werd de mais geoogst. De proefvelden zijn gewogen in de wagen van Schuitemaker, waarop weerinrichting …

Lees Meer
20160329_181231

De kwaliteit van de drijfmest hangt sterk samen van het rantsoen van de dieren. Kunt u ruwvoer aanbieden met een hogere samenstelling aan mineralen (N,P,K,ZN,MG,CA etc), dan zal dit ook doorwerken in de kwaliteit van uw drijfmest.  Algemeen dalen de gehaltes van drijfmest in Nederland. Dit heeft tot gevolg dat er verhoudingsgewijs steeds meer m3 …

Lees Meer

Een nat voorjaar of droge zomer bepalen voor een groot deel het succes van een teeltseizoen. Is het puur het weer, of hebben we hier ook invloed op?  Zekers hebben we hier invloed op. De gesteldheid van de bodem bepaald het waterbergend en waterleverend vermogen.  In een droge periode is hiermee het voor de plant …

Lees Meer
myrazonit

Meer rendement halen uit uw bodem. Met de Myrazonit producten kunt u naar gelang doel en teelt het rendement van uw bodem en de bodemvruchtbaarheid verbeteren. Voor de teelt van alle producten is er Myrazonit MC, voor de nateelt en compostering is er Myrazonit CB. Daarnaast is er voor het specifiek bestrijden van o.a. fusarium, …

Lees Meer
Page 1 of 2 12