myrazonit - Myrazonit bespaart op bemesting en verbetert de bodemvruchtbaarheid.
06 54 64 59 92
img

MYRAZONIT CB

 

De enige manier om aanzienlijke hoeveelheden effectief organisch materiaal in de bodem te krijgen, is door een goede omzetting te bewerkstelligen van oogstresten, mest of compost producten.

Uit de stoppelresten worden deze zeer belangrijke stoffen gevormd:

 • CO 2 (kooldioxide)
 • H2O (water)
 • ATP (energie)
 • Humus


Voedingsstoffen voor planten die direct kunnen worden opgenomen:

 • NO 3 (nitraat)
 • NH 4 (ammonium)
 • HPO 4 (waterstof)
 • H2PO4 (diwaterstoffosfaat)
 • K+ (kalium-ion)
 • Meso- en micro-elementen


Deze processen worden vergemakkelijkt door Myrazonit CB:

 • Omzetting van plantaardige en dierlijke resten
 • Grond levende dieren (pletten, sloop)
 • Micro-organismen bacteriën, schimmels en actinomyceten (ontsluiting, humificatie, mineralisatie)
 • Humusvorming
 • Bacteriën (mineralisatie)
 • Mineralen en plantaardige opname


Waarom gebruik maken van Myrazonit CB?

 • Voedingsstoffen uit oogstresten, mest of compost producten worden beschikbaar gemaakt.
 • Het vergemakkelijkt het proces van humusvorming, waardoor het organisch stofgehalte in de bodem toeneemt.
 • Verminderen van de hoeveelheid overwinterende plagen en ziekten door de afbraak van stoppels, doordat de leefruimte voor deze organismen vermindert.
 • Aanzienlijke verbetering van de bodemstructuur en dus ook van het water, lucht en warmtebeheer.
 • Een verbetering van de bodemstructuur vergemakkelijkt het bewerken, hetgeen tot een vermindering van het brandstofverbruik (tot 20-30%) kan leiden.
 • Bodem pH (PH) wordt verplaatst naar de neutrale richting.

 
MYRAZONIT MC
 

Myrazonit MC zal de teelt in combinatie met de toevoer van voedingsstoffen en grondbewerking aanzienlijk efficiënter maken. Op korte termijn is er een positief effect op de ontwikkeling van het gewas, opbrengst en de kwaliteit. En op lange termijn verbetert de kwaliteit van de bodem, nutriëntenhuishouding en het waterbeheer. De bodemvruchtbaarheid zal hierdoor blijvend verbeteren.MYRAZONIT CB
stoppelvernietiger

De Bodem moet organisch materiaal maken. Aangezien de structuur waaronder lucht, water en warmte huishouding blijven verslechteren, vermindert het het voedingsstoffen leverend vermogen van de bodem. Bodembacteriën zorgen voor de omzetting van toegediende of achtergebleven organisch materiaal in voor de plant beschikbare voedingstoffen.

MYRAZONIT REGENERATE


Nederland kent een verscheidenheid aan grondsoorten en bodemstructuren. Maar elke grond is uniek in de complexe fysische, chemische en biologische systemen. Voor een optimale levensduur van de bodem – uit oogpunt van bodemproductiviteit – zijn de microbiële processen essentieel.


MYRAZONIT SOJA
 

Grondenting met Myrazonit Soja, in combinatie met de rhyzobium stammen, aanwezig in de knolwortels van de soja plant, zorgt ervoor dat er een aanzienlijke verhoging plaatsvind van de uit de atmosfeer opgenomen stikstof. Het verhoogt de opbrengst evenals het eiwitgehalte. Sojabonen wortels vormen knollen met Brady-rhizobium japonicum.