myrazonit - Myrazonit bespaart op bemesting en verbetert de bodemvruchtbaarheid.
06 54 64 59 92
img

MYRAZONIT MC

 

Waarom gebruik maken van Myrazonit MC bodem enting?

  • De toegepaste bacteriën in Myrazonit MC bevorderen de groei van plantenhormonen en de optimale opname van vitamines en mineralen.
  • Myrazonit MC maakt fosfor, kalium, calcium en magnesium en andere nuttige micro-elementen in de bodem, voor de plant beter beschikbaar.
  • Myrazonit MC is een rijke bron van stikstof.
  • Het geeft een gunstige stimulatie voor de kieming, en het verbetert de leefomstandigheden voor zaailingen.
  • Een grotere en diepere wortelstelsel ontwikkelt zich, die problemen door droogte tegengaan.
  • Een dikkere, sterkere stengel wordt gevormd, waarbij de stroom van voedingsstoffen en vocht gunstig worden beïnvloed.
  • Het speelt een belangrijke rol in de ijzer (essentieel voor zuurstoftransport en opslagdoeleinden) en molybdeen opname.
  • Verbeteringen in de stresstolerantie.
  • Antibioticum en siderofoor (ijzerdragers) productie onderdrukken schadelijke schimmels in de grond.

 
MYRAZONIT MC
 

Myrazonit MC zal de teelt in combinatie met de toevoer van voedingsstoffen en grondbewerking aanzienlijk efficiënter maken. Op korte termijn is er een positief effect op de ontwikkeling van het gewas, opbrengst en de kwaliteit. En op lange termijn verbetert de kwaliteit van de bodem, nutriëntenhuishouding en het waterbeheer. De bodemvruchtbaarheid zal hierdoor blijvend verbeteren.MYRAZONIT CB
stoppelvernietiger

De Bodem moet organisch materiaal maken. Aangezien de structuur waaronder lucht, water en warmte huishouding blijven verslechteren, vermindert het het voedingsstoffen leverend vermogen van de bodem. Bodembacteriën zorgen voor de omzetting van toegediende of achtergebleven organisch materiaal in voor de plant beschikbare voedingstoffen.

MYRAZONIT REGENERATE


Nederland kent een verscheidenheid aan grondsoorten en bodemstructuren. Maar elke grond is uniek in de complexe fysische, chemische en biologische systemen. Voor een optimale levensduur van de bodem – uit oogpunt van bodemproductiviteit – zijn de microbiële processen essentieel.


MYRAZONIT SOJA
 

Grondenting met Myrazonit Soja, in combinatie met de rhyzobium stammen, aanwezig in de knolwortels van de soja plant, zorgt ervoor dat er een aanzienlijke verhoging plaatsvind van de uit de atmosfeer opgenomen stikstof. Het verhoogt de opbrengst evenals het eiwitgehalte. Sojabonen wortels vormen knollen met Brady-rhizobium japonicum.