myrazonit - Myrazonit bespaart op bemesting en verbetert de bodemvruchtbaarheid.
06 54 64 59 92

Portfolio 2 Column Masonry

Home » Portfolio 2 Column Masonry

GROEIENDE BODEMVRUCHTBAARHEID
Resultaten
Forse toename Organische stof en mineralen beschikbaarheid in percelen met meerjarig gebruik Myrazonit. 

Een 20-tal percelen laten met gebruik van Myrazonit een flinke toename in organische stof gehalte zien. De percelen stijgen gemiddeld in...
MAISOOGST 2018 – 100% STIKSTOFBENUTTING
Resultaten
De praktijk is het bewijs zegt menigeen. Veldproeven op verschillende bemestings-niveau’s laten een verschil zien in opbrengst die oploopt tot 15% dit jaar. Uniek onder de droge zomerse omstandigheden. Hiermee bewijst Myrazonit wederom een...
VELDPROEF MAIS 2017 -9% MEER OPBRENGST
Resultaten
De resultaten van de veldproef in mais waarbij geen kunstmest werd toegepast, resulteerde in 9% meer opbrengst. Tevens was het gewas vroeger rijp.
100% STIKSTOF BENUTTING
Resultaten
Met Myrazonit kan er in de grasteelt een efficiëntie worden bereikt van 100% op stikstofbemesting. Resultaten laten zien dat bij een bemesting van 400kg N op jaarbasis ook 400 kg N of zelfs meer...
HOGE OPBRENGSTEN MET MYRAZONIT
Resultaten
Maisteelt met gebruik van Myrazonit geeft hogere opbrengsten door de bodemwerking van Myrazonit. De voedingsstoffen in de bodem komen hierdoor voor de maisplant beter beschikbaar. Dit resulteert in mooie opbrengsten van ruim over de...
EFFICIËNTER KAN HET NIET
Resultaten
Een zware snede gras oogsten, en toch de kwaliteit behouden. Door de verbeterde bodemwering, door gebruik van Myrazonit, zijn de voedingsstoffen beter beschikbaar voor het gras, ook onder stress-omstandigheden. Hierdoor behoud het gras meer...
FAM. RIKMANSPOEL OVER MYRAZONIT
Resultaten
De Familie Rikmanspoel uit het Overijsselse Albergen gebruikt nu al een aantal jaar Myrazonit. Omdat een groot deel van de 36ha grasland bestaat uit lichte zandgrond, werd het steeds moeilijker om een voldoende hoog...
COMPOSTERING MET MYRAZONIT
Resultaten
Proeven met Myrazonit CB en het effect op de compostering van gewasresten tonen aan dat er een verschil van tussen de 30 tot 40% zit in de extra afname van gewasresten. Deze extra compostering...
Page 1 of 2 12