myrazonit - Myrazonit bespaart op bemesting en verbetert de bodemvruchtbaarheid.
06 54 64 59 92

Portfolio 3 Column All

Home » Portfolio 3 Column All

GROEIENDE BODEMVRUCHTBAARHEID
Forse toename Organische stof en mineralen beschikbaarheid in percelen met meerjarig gebruik Myrazonit. 

Een 20-tal percelen laten met gebruik van Myrazonit een flinke toename in...
MAISOOGST 2018 – 100% STIKSTOFBENUTTING
De praktijk is het bewijs zegt menigeen. Veldproeven op verschillende bemestings-niveau’s laten een verschil zien in opbrengst die oploopt tot 15% dit jaar. Uniek onder...
VELDPROEF MAIS 2017 -9% MEER OPBRENGST
De resultaten van de veldproef in mais waarbij geen kunstmest werd toegepast, resulteerde in 9% meer opbrengst. Tevens was het gewas vroeger rijp.
100% STIKSTOF BENUTTING
Met Myrazonit kan er in de grasteelt een efficiëntie worden bereikt van 100% op stikstofbemesting. Resultaten laten zien dat bij een bemesting van 400kg N...
HOGE OPBRENGSTEN MET MYRAZONIT
Maisteelt met gebruik van Myrazonit geeft hogere opbrengsten door de bodemwerking van Myrazonit. De voedingsstoffen in de bodem komen hierdoor voor de maisplant beter beschikbaar....
EFFICIËNTER KAN HET NIET
Een zware snede gras oogsten, en toch de kwaliteit behouden. Door de verbeterde bodemwering, door gebruik van Myrazonit, zijn de voedingsstoffen beter beschikbaar voor het...
Page 1 of 2 12