myrazonit - Myrazonit bespaart op bemesting en verbetert de bodemvruchtbaarheid.
06 54 64 59 92

bodem|kringloop|bemesten

Home » » bodem|kringloop|bemesten

myrazonit bodem

Bodem

Bron van alle leven

“Er zijn 500 jaren voor nodig om 2 centimeter levende bodem op te bouwen – en slechts enkele seconden om deze te vernietigen.” – Professor Anne Glover (Wetenschappelijk adviseur voor de Europese Commissie 2012-2014)

Mens, bodem, plant en dier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. (meer…)

Read more
myrazonit kringloop

Kringloop

Vormen van kringlooplandbouw werden 4000 jaar geleden al toegepast in China. Als begrip kreeg het ruimere bekendheid door een publicatie van Justus von Liebig in 1861. Hij wees toen al nadrukkelijk op de nadelige gevolgen van onmatig kunstmestgebruik voor het bodemleven en de kwaliteit van het agrarisch product en erkende het belang van kringlooplandbouw.
(meer…)

Read more
myrazonit bemesten

Bemesten

Voor een individueel bedrijf is het van belang om de mineralenefficiëntie te verhogen en langs die weg een versterking van de technische en financiële resultaten te realiseren.
(meer…)

Read more