myrazonit bemesten
augustus 11, 2016 BEMESTEN Geen reacties

Voor een individueel bedrijf is het van belang om de mineralenefficiëntie te verhogen en langs die weg een versterking van de technische en financiële resultaten te realiseren.

Met Myrazonit kan een optimalisatie van de mineralenefficiëntie gerealiseerd worden, met als resultaat, een verbeterde benutting van op het eigen bedrijf geproduceerde mest en organische stof, op zowel individuele bedrijven als in samenwerkingsverbanden (binnen en tussen sectoren). Even zo belangrijk is dat door het gebruik van Myrazonit verbeterd watervasthoudend en vochtbergend vermogen van de bodem ontstaat, en resulteert in een verbetering van de bodemvruchtbaarheid;

Met een juiste afstemming bodemcapaciteit in relatie tot het gewas en de daarbij horende bemesting kan gekomen worden tot een optimaal gebruik van het genetische potentieel van een gewas. Het belangrijkste daarbij is het minimaliseren van de beperkende factoren. In deze vormt de bodem een centrale spil, als leverancier van voedingsstoffen en het opvangen van weersinvloeden (vocht, lucht en temperatuur). De centrale rol van het bodemleven en de bodembacteriën in het bijzonder is onlosmakelijk verbonden met het resultaat.

Written by laurens69