myrazonit bodem
augustus 11, 2016 BEMESTEN Geen reacties

Bron van alle leven

“Er zijn 500 jaren voor nodig om 2 centimeter levende bodem op te bouwen – en slechts enkele seconden om deze te vernietigen.” – Professor Anne Glover (Wetenschappelijk adviseur voor de Europese Commissie 2012-2014)

Mens, bodem, plant en dier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de eerste plaats hebben wij die vruchtbare bovenlaag nodig om ons voedsel te kunnen verbouwen. Daarnaast levert een humusrijke bodem kwalitatief hoogwaardige producten op, wat weer een positief effect heeft op ieders gezondheid.

Door de huidige manier van bemesten en bodembewerking daalt het humusgehalte en raken we vruchtbare gronden kwijt. Als we op deze manier doorgaan, kunnen we dan in 2050 de wereldbevolking (die dan zo’n 9 miljard mensen telt) nog wel voeden? Ook de kwaliteit van ons voedsel en onze landbouwproducten staan onder druk. Kunnen we de kosten voor onze gezondheidszorg de komende jaren nog wel in de hand houden?

Landbouwdeskundigen hebben vanaf de zeventiger jaren al aangegeven dat het grootschalige gebruik van meststoffen en manier van telen leiden tot een afname van de bodemvruchtbaarheid.  Experimenten werden aangelegd om de bodemvruchtbaarheid te herstellen. Zo is het product Myrazonit ontwikkeld, een bacteriële meststof die de bodemstructuur verbetert, het evenwicht herstelt, zorgt voor een herstart van de schimmelproductie, en letterlijk leven geeft aan de aarde.

FEIT:
1 eetlepel ‘gezonde’ teeltaarde bevat meer levende micro-organismen dan dat er mensen op aarde zijn.

Wat de onderzoekers in de jaren zeventig hebben geïdentificeerd, is in de wereld nu al een ernstig probleem vandaag. Als u niet wilt meemaken dat (in de nabije toekomst) de mensheid verhongert, zal een nieuw tijdperk moet beginnen met de productie van gewassen.
Ik denk dat het niet de verantwoordelijkheid is voor ons eigen welzijn, maar ook voor dat van onze kleinkinderen en achterkleinkinderen. Daarom wordt door ons, uitgerust met de nieuwste technologische laboratoria en vooraanstaande professionals veel onderzoek gedaan, op zoek naar de beste oplossingen.

Myrazonit is voor ons niet zomaar een baan, een product dat wordt geproduceerd en te koop is. Het is ook een prachtig hulpmiddel om te helpen zorgen voor de bestaanszekerheid van boeren. En te zorgen voor de juiste hoeveelheid en de kwaliteit van het eten, voor nu en voor het nageslacht.

2015 is door de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Bodem. In dit jaar besteedt de hele wereld aandacht aan de waarde van de bodem voor al het leven op aarde, iets wat helaas hard nodig is. We hebben niet alleen te maken met een afname van de bodemkwaliteit, maar we moeten ons ook realiseren dat slechts een klein deel van de aarde (1/32 deel) geschikt is voor voedselproductie. Die vruchtbare gronden worden bedreigd door erosie, verstening, ontbossing, overbegrazing, vervuiling, verwoestijning en verdichting.

Written by laurens69