myrazonit - Myrazonit bespaart op bemesting en verbetert de bodemvruchtbaarheid.
06 54 64 59 92

Blog 2 column All Masonry

Home » Blog 2 column All Masonry

Myrazonit op Biovelddag 2019
NIEUWS
Myrazonit is op donderdag 20 juni aanstaande aanwezig op de Biovelddag. Myrazonit MC technologie is een uitgebalanceerd concept met bodembacteriën. Door onder andere de stikstofbindende en fosfaat mobiliserende werking van de bacteriën, wordt de werking...
Read more
Myrazonit technologie bij de teelt van mais
NIEUWS
Mais is als een van de grootst geteelde gewassen belangrijk voor de Nederlandse landbouw. De toegepaste teeltmethodiek vraagt vanwege milieu aspecten om een andere benadering. Maisteelt met minimale verliezen zorgen voor een toekomstbestendige teelt. Hierbij...
Read more
Meer stikstof oogsten dan bemesten
NIEUWS
Uit bemestings- en ruwvoeranalyses op bedrijven die Myrazonit toepassen blijkt het goed mogelijk om meer stikstof van het grasland te oogsten dan dat er via bemesting op komt. Dit kan zelfs oplopen tot 60kg...
Read more
Mais zonder kunstmest telen!
NIEUWS
Mais zonder kunstmest telen met hogere opbrengst! Op 21 september j.l. zijn in Albergen percelen mais geteeld. De percelen met Myrazonit en kunstmest en Myrazonit zonder kunstmest zijn geoogst en gewogen. In samenwerking met Schuitemaker Machines...
Read more
Hoe de kwaliteit van drijfmest verhogen
NIEUWS
De kwaliteit van de drijfmest hangt sterk samen van het rantsoen van de dieren. Kunt u ruwvoer aanbieden met een hogere samenstelling aan mineralen (N,P,K,ZN,MG,CA etc), dan zal dit ook doorwerken in de kwaliteit...
Read more
De bodem en de interactie met water
NIEUWS
Een nat voorjaar of droge zomer bepaalt voor een groot deel het succes van een teeltseizoen. Is het puur het weer, of hebben we hier ook invloed op? Zeker hebben we hier invloed op! De...
Read more
Bodem
BEMESTEN
Bron van alle leven “Er zijn 500 jaren voor nodig om 2 centimeter levende bodem op te bouwen – en slechts enkele seconden om deze te vernietigen.” – Professor Anne Glover (Wetenschappelijk adviseur voor...
Read more
Kringloop
BEMESTEN
Vormen van kringlooplandbouw werden 4000 jaar geleden al toegepast in China. Als begrip kreeg het ruimere bekendheid door een publicatie van Justus von Liebig in 1861. Hij wees toen al nadrukkelijk op de nadelige gevolgen van onmatig kunstmestgebruik voor...
Read more
Page 2 of 3 123