myrazonit - Myrazonit bespaart op bemesting en verbetert de bodemvruchtbaarheid.
06 54 64 59 92

Blog 2 column All Masonry

Home » Blog 2 column All Masonry

Informatieavond 8 maart a.s.
NIEUWS
Binnenkort wordt er door De Land Bouwers een interessante kennissessie georganiseerd, waar we als Myrazonit onze bijdrage mogen leveren met de resultaten uit de proeftuin “Bodemboost voor Eiwit”. Onderstaand de info en uitnodiging. Uitnodiging kennissessie...
Read more
Myrazonit MC goedgekeurd voor biologische landbouw
NIEUWS
MYRAZONIT MC is een 100 procent natuurlijk product dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de EU. Als één van de weinige bodementings-producten op de Nederlandse markt is het door het Forschungsinstitut für Biologischen Landbau...
Read more
Thema-avond 17 maart “BESPAREN OP KUNSTMEST”
NIEUWS
Donderdag 17 maart presenteren we u o.a. de resultaten van meerjarig gewas- en bodemonderzoek met unieke resultaten van gewasopbrengst, eiwitgehaltes en bodemkwaliteit. Wat is het alternatief voor de dure kunstmest? Daar geven we uitvoering...
Read more
Fors hogere opbrengsten snijmais bij veldproeven 2018-2021
NIEUWS
Het vervangen van stikstof kunstmest door stikstof drijfmest in combinatie met het toepassen van bodementing met MYRAZONIT heeft in de 4-jarige proef in Drenthe geleidt tot 7% meer drogestof opbrengst en 12,8% meer zetmeel-opbrengst....
Read more
Myrazonit Academy • Extra bodemfosfaat beschikbaar
NIEUWS
Myrazonit bevat fosfaat oplosbaar makende bacteriën (PSB). Dat zijn gunstige bacteriën die in staat zijn anorganisch fosfor vrij te maken uit onoplosbare verbindingen. Het fosfaat-oplosbaar vermogen van rhizosfeer micro-organismen wordt beschouwd als één van...
Read more
Eerste snede 2021 weer geoogst
NIEUWS
De eerste snede gras van 2021 zit al weer een aantal weken onder de folie. Op sommige plaatsen is de 2e snede al geoogst. De eerste resultaten van de proefvelden met MYRAZONIT zijn ook allemaal...
Read more
Rol van micro-organismen in grondwaterretentie en afvoercapaciteit
NIEUWS
Waterretentie, watergeleidbaarheid en luchtdichtheid van bodems behoren tot de belangrijkste bodemeigenschappen, omdat ze fundamenteel het scala aan gewassen bepalen dat met succes kan worden verbouwd. Gronddeeltjes worden niet willekeurig geordend, het is eerder waarschijnlijk...
Read more
Nieuw – Myrazonit Regenerate –
NIEUWS
Myrazonit Regenerate wordt gebruikt ter bevordering van beworteling en bescherming tegen pathogene bodemschimmels. De bacteriestammen in de samenstelling werden geselecteerd om beworteling te stimuleren en de ontwikkeling van de zaailing door hormoonproductie te versnellen....
Read more
Page 1 of 3 123