december 21, 2021 NIEUWS Geen reacties

Het vervangen van stikstof kunstmest door stikstof drijfmest in combinatie met het toepassen van bodementing met MYRAZONIT heeft in de 4-jarige proef in Drenthe geleidt tot 7% meer drogestof opbrengst en 12,8% meer zetmeel-opbrengst. Daarnaast viel de stikstof bodembalans ook nog eens 30 kg gunstiger uit. Dit zijn de resultaten van 4 jaar veldproeven uitgevoerd in Emmer-Compascuum. De uitkomsten zijn relevant, omdat de mest en stikstof-discussie tot op het hoogste bestuurlijke niveau wordt uitgemeten. De uitslag komt ook overeen met een gelijkwaardig onderzoek in Twente in zowel 2017 als 2020.

We zijn al meerdere jaren bezig met bodementing. Bodementing is het toepassen van gunstige bacteriën ter bevordering van bodemvruchtbaarheid en gewasgroei. Uit de ervaringen in het veld ontstond het gevoel dat er een negatieve werking van kunstmest zou kunnen zijn op de bodementing. Uit de wetenschap is bekend dat kunstmeststikstof een directe impact heeft op o.a. schimmels. Daarnaast vinden we het nog steeds vreemd dat boeren mest moeten afvoeren en kunstmest moet terug kopen. Zoals elk boerenverstand zegt, is de logica hierin zoek. Om te kijken hoe de teelt te verbeteren is en hoe groot de impact van drijfmest voor de teelt is zijn er proefvelden opgezet. Jaarlijks werd een bemestings-strategie geïmplementeerd. Met de oogst is er gewogen over de weegbrug en zijn monsters ingestuurd naar het Lab.

Snijmais opbrengst

Stikstofbalans snijmais 2018 - 2021

Written by laurens69