maart 2, 2023 NIEUWS Geen reacties

Binnenkort wordt er door De Land Bouwers een interessante kennissessie georganiseerd, waar we als Myrazonit onze bijdrage mogen leveren met de resultaten uit de proeftuin “Bodemboost voor Eiwit”. Onderstaand de info en uitnodiging.

Uitnodiging kennissessie

Hoe kun je als boer meer geld verdienen én bijdragen aan maatschappelijke opgaven?
Vanuit De Land Bouwers zijn er de laatste jaren een aantal proeftuinen uit gevoerd waarvan we de resultaten graag met jullie willen delen.
Thema’s die langskomen zijn:

  • Meer eiwit van eigen land  – Meer eiwit van eigen land draagt bij aan een verdere sluitende kringloop, minder aanvoer van buiten en daarmee ook minder kosten. Wil jij weten hoe je het aandeel eiwit van eigen land kunt verhogen en hoe je de kunstmestgift kan verlagen. In een drietal proeven zijn een aantal ideeën in de praktijk getest:  van de inzet van van Myrazonit tot het verbouwen van andere gewassen. Els Uijterlinde-Mentink en Marcel Rikmanspoel nemen ons mee in hun bevindingen. Daarbij gaan we in op de kosten, opbrengsten en milieu effecten; wat levert het de boer op in financiële zin en hoe draagt het bij aan de maatschappelijke opgaven?

Andere thema’s die deze avond aan de orde komen zijn.

  • Vanggewas vernietigen zonder glyfosaat
  • Eiwittransitie
  • Versnellingsagenda

Locatie

Ensink – Lemselosestraat 4, 7595 MN  Weerselo
Datum: woensdag 8 maart
Tijd:  20.00-22.00

Aanmelden kan via
Written by Marcel Rikmanspoel