maart 9, 2020 NIEUWS Geen reacties

W
aterretentie, watergeleidbaarheid en luchtdichtheid van bodems behoren tot de belangrijkste bodemeigenschappen, omdat ze fundamenteel het scala aan gewassen bepalen dat met succes kan worden verbouwd.

Gronddeeltjes worden niet willekeurig geordend, het is eerder waarschijnlijk dat ze als “sets” worden geordend, die sterk verbonden zijn door middel van verschillende kleefstoffen en bindingskrachten. Deze speciale groepen deeltjes worden bodemaggregaten genoemd.

Bacteriën spelen een primaire rol bij de vorming van microaggregaten. Één van de vermeende paden voor aggregaat vorming, is het vormen van een capsule van door bacteriën uitgescheiden polysachariden rond bacteriekolonies waarin de kleideeltjes worden gevangen, resulterend in de vorming van een “bacterieel aggregaat” waaromheen nieuwe lagen worden gevormd. De stabiliteit van microaggregaten lijkt ook te worden beïnvloed door de hoeveelheid organische stofdeeltjes die zich daarin bevinden, omdat ze voedselbronnen voor bacteriën zijn.

Aggregaat stabiliteit verslechtert als gevolg van intensieve grondteelt en vergroot de kans op bodemerossie. Aggregaten van gezonde bodems omvatten grote poriën die water gemakkelijker opslaan. Bij hevige regenval kan goed gestructureerde grond water opnemen in de poriën, zelfs zonder vegetatie. In zware bodems met een slechte aggregaat stabiliteit kunnen aggregaten echter uiteenvallen in kleine gronddeeltjes, die samen met aanhechtend organisch materiaal afdrijven met regenwater.

De mate van aggregatie-desintegratie, zoals we hebben gezien, hangt af van de hoeveelheid en kwaliteit van de humus, kleimineralen, ijzeroxiden, koolzuurhoudende kalk en kleefstoffen geproduceerd door micro-organismen, die de hechting van de deeltjes bevorderen. Bemesting kan de waterbestendigheid van bodemkruimels verminderen, maar bij hoge organische stofgehaltes is de waterbestendigheid van bodemkruimels aanzienlijk verbeterd.

De bovengenoemde processen onthullen allen het nut van bodemmicro-organismen, nog afgezien hun andere diensten (afbraak, mobilisatie, N-bindende activiteit, enz.) Er kan worden gesteld dat de “ondergrondse” microscopische wereld de belangrijkste bewaarder van bodemvruchtbaarheid is.

Door MYRAZONIT  formuleringen van bodembacteriën, in overeenstemming met het aanbevolen gebruik voor de agro-sector, worden deze processen goed ondersteund.

Foto: Van de behandelde aarde (links) is het aan elkaar hechtend vermogen van de bodem groter door de kleefstoffen die door micro-organismen worden uitgescheiden.

Written by Marcel Rikmanspoel