oktober 18, 2019 NIEUWS Geen reacties

M
yrazonit Regenerate wordt gebruikt ter bevordering van beworteling en bescherming tegen pathogene bodemschimmels. De bacteriestammen in de samenstelling werden geselecteerd om beworteling te stimuleren en de ontwikkeling van de zaailing door hormoonproductie te versnellen.

Myrazonit Regenerate wordt aanbevolen voor boeren die het belangrijk vinden om de plant vroeg te helpen ontwikkelen en de zaailing te beschermen tegen ziekten.

Door hun metabole processen produceren ze antibiotica-achtige stoffen die worden vermeden door bodemschimmels. Vanwege hun vermogen om sideroforen te produceren, beperken ze de groei van schimmels rond het worteloppervlak. De Pseudomonas- en Bacillus-stammen, die goed zijn aangepast aan verschillende grondsoorten en omstandigheden, verplaatsen schadelijke micro-organismen door de leefruimte in te nemen. Deze functie kan met name belangrijk zijn op boerderijen met een hoge infectiedruk, of waar niet aan de eisen voor vruchtwisseling kan worden voldaan. Het is ook raadzaam in gevallen waarin opeenvolgende culturen kunnen worden aangevallen of beschadigd door dezelfde ziekte. Het product is ook toegelaten op de Dutch inputlist, waardoor het, het belangrijkste preventieve product voor biologische landbouw is.

Written by Marcel Rikmanspoel