juni 29, 2021 NIEUWS Geen reacties

D
e eerste snede gras van 2021 zit al weer een aantal weken onder de folie. Op sommige plaatsen is de 2e snede al geoogst. De eerste resultaten van de proefvelden met MYRAZONIT zijn ook allemaal geanalyseerd. De inzet van MYRAZONIT op grasland gaf een forse toename in opbrengst van gras (+13%)  en eiwit (+19%) dit voorjaar. Met een verschil van 19 % hogere stikstofbenutting, verlagen we ook nog eens het stikstofoverschot tot een minimum. En daar wordt iedereen weer blij van.

De eerste ronde waarbij fosfaatanalyses zijn uitgevoerd, geven aan dat er ondanks de hogere opbrengst het fosfaatgehalte in het gras gelijk blijft.

Foto 13 mei te Weerselo (Overijssel) Links met Myrazonit • Rechts zonder. 

nieuws eerste snede mei 2021 29062021-11

Written by Marcel Rikmanspoel