myrazonit - Myrazonit bespaart op bemesting en verbetert de bodemvruchtbaarheid.
06 54 64 59 92

Blog full width

Home » » Blog full width

Binnenkort wordt er door De Land Bouwers een interessante kennissessie georganiseerd, waar we als Myrazonit onze bijdrage mogen leveren met de resultaten uit de proeftuin “Bodemboost voor Eiwit”. Onderstaand de info en uitnodiging.

Uitnodiging kennissessie

Hoe kun je als boer meer geld verdienen én bijdragen aan maatschappelijke opgaven?
Vanuit De Land Bouwers zijn er de laatste jaren een aantal proeftuinen uit gevoerd waarvan we de resultaten graag met jullie willen delen.
Thema’s…

Read more

MYRAZONIT MC is een 100 procent natuurlijk product dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de EU. Als één van de weinige bodementings-producten op de Nederlandse markt is het door het Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FiBL) goedgekeurd voor gebruik in de biologische en biodynamische landbouw in Nederland.

Met MYRAZONIT MC heeft uw gewas de beste start, een goede opbrengst en is het zeer efficiënt met nutriënten.

Hebt u vragen over MYRAZONIT MC…

Read more

Thema-avond 17 maart “BESPAREN OP KUNSTMEST”

Donderdag 17 maart presenteren we u o.a. de resultaten van meerjarig gewas- en bodemonderzoek met unieke resultaten van gewasopbrengst, eiwitgehaltes en bodemkwaliteit. Wat is het alternatief voor de dure kunstmest? Daar geven we uitvoering antwoord op tijdens onze thema-avond! Benieuwd of nieuwsgierig geworden, of gewoon even bijkletsen, meld je dan snel aan voor deze avond. De deelname is gratis.

Opgave kan per mail: info@rikmanspoelagro.nl of door een WhatsApp…

Read more

Het vervangen van stikstof kunstmest door stikstof drijfmest in combinatie met het toepassen van bodementing met MYRAZONIT heeft in de 4-jarige proef in Drenthe geleidt tot 7% meer drogestof opbrengst en 12,8% meer zetmeel-opbrengst. Daarnaast viel de stikstof bodembalans ook nog eens 30 kg gunstiger uit. Dit zijn de resultaten van 4 jaar veldproeven uitgevoerd in Emmer-Compascuum. De uitkomsten zijn relevant, omdat de mest en stikstof-discussie tot op het…

Read more

Myrazonit Academy • Extra bodemfosfaat beschikbaar

Myrazonit bevat fosfaat oplosbaar makende bacteriën (PSB). Dat zijn gunstige bacteriën die in staat zijn anorganisch fosfor vrij te maken uit onoplosbare verbindingen. Het fosfaat-oplosbaar vermogen van rhizosfeer micro-organismen wordt beschouwd als één van de meest belangrijke eigenschappen als fosfaat-voedingsbron voor de planten.  
(meer…)

Read more

De eerste snede gras van 2021 zit al weer een aantal weken onder de folie. Op sommige plaatsen is de 2e snede al geoogst. De eerste resultaten van de proefvelden met MYRAZONIT zijn ook allemaal geanalyseerd. De inzet van MYRAZONIT op grasland gaf een forse toename in opbrengst van gras (+13%)  en eiwit (+19%) dit voorjaar. Met een verschil van 19 % hogere stikstofbenutting, verlagen we ook nog eens het stikstofoverschot…

Read more

Waterretentie, watergeleidbaarheid en luchtdichtheid van bodems behoren tot de belangrijkste bodemeigenschappen, omdat ze fundamenteel het scala aan gewassen bepalen dat met succes kan worden verbouwd.

Gronddeeltjes worden niet willekeurig geordend, het is eerder waarschijnlijk dat ze als “sets” worden geordend, die sterk verbonden zijn door middel van verschillende kleefstoffen en bindingskrachten. Deze speciale groepen deeltjes worden bodemaggregaten genoemd.

Bacteriën spelen een primaire rol bij de vorming van microaggregaten. Één van de vermeende…

Read more

Myrazonit Regenerate wordt gebruikt ter bevordering van beworteling en bescherming tegen pathogene bodemschimmels. De bacteriestammen in de samenstelling werden geselecteerd om beworteling te stimuleren en de ontwikkeling van de zaailing door hormoonproductie te versnellen.

Myrazonit Regenerate wordt aanbevolen voor boeren die het belangrijk vinden om de plant vroeg te helpen ontwikkelen en de zaailing te beschermen tegen ziekten.

Door hun metabole processen produceren ze antibiotica-achtige stoffen die worden vermeden…

Read more

Myrazonit is op donderdag 20 juni aanstaande aanwezig op de Biovelddag. Myrazonit MC technologie is een uitgebalanceerd concept met bodembacteriën. Door onder andere de stikstofbindende en fosfaat mobiliserende werking van de bacteriën, wordt de werking van de toegediende mest en organische stof verbeterd met de toepassing van Myrazonit MC.

De groeistof producerende bacteriën zorgen voor een goede beginontwikkeling van gewassen en optimale opbrengsten. Proeven vanaf 2013 tonen aan, dat de opbrengsten…

Read more

Mais is als een van de grootst geteelde gewassen belangrijk voor de Nederlandse landbouw. De toegepaste teeltmethodiek vraagt vanwege milieu aspecten om een andere benadering. Maisteelt met minimale verliezen zorgen voor een toekomstbestendige teelt. Hierbij zijn bodemstructuur, beschikbaarheid, voedingsstoffen en watervoorziening van essentieel belang. De Myrazonit technologie past goed bij de verwachtingen voor een goede maisteelt.

1522055319_2466_corn-436654_1920

Een snelle ontwikkeling in de eerste fase…

Read more
Page 1 of 2 12