juni 4, 2019 NIEUWS Geen reacties

M
yrazonit is op donderdag 20 juni aanstaande aanwezig op de Biovelddag. Myrazonit MC technologie is een uitgebalanceerd concept met bodembacteriën. Door onder andere de stikstofbindende en fosfaat mobiliserende werking van de bacteriën, wordt de werking van de toegediende mest en organische stof verbeterd met de toepassing van Myrazonit MC.

De groeistof producerende bacteriën zorgen voor een goede beginontwikkeling van gewassen en optimale opbrengsten. Proeven vanaf 2013 tonen aan, dat de opbrengsten in diverse teelten met MYRAZONIT MC tot wel 15% toenamen in vergelijking tot wanneer er gangbaar met drijfmest/kunstmest wordt bemest. Naast de toegenomen opbrengsten, blijkt uit analyses dat ook het gehalte aan Ruw Eiwit in zowel gras als mais aanzienlijk kan toenemen. De specifieke bodemwerking van Myrazonit MC, helpt daarnaast mee aan de structuuropbouw en verbetert het waterbergend vermogen van de bodem, waardoor de bodemweerbaarheid toeneemt.

20180713_145552

 

Written by Marcel Rikmanspoel