april 10, 2018 NIEUWS Geen reacties

M
ais is als een van de grootst geteelde gewassen belangrijk voor de Nederlandse landbouw. De toegepaste teeltmethodiek vraagt vanwege milieu aspecten om een andere benadering. Maisteelt met minimale verliezen zorgen voor een toekomstbestendige teelt. Hierbij zijn bodemstructuur, beschikbaarheid, voedingsstoffen en watervoorziening van essentieel belang. De Myrazonit technologie past goed bij de verwachtingen voor een goede maisteelt.

1522055319_2466_corn-436654_1920

Een snelle ontwikkeling in de eerste fase zorgt bij een monocultuur voor een snel sluitend gewas, waardoor onkruiden minder kans krijgen. Een goede vocht en stikstofvoorziening zijn uiterst belangrijk voor groei en aanleg kolfvorming. De bodembacteriën zorgen voor een sterk wortelgestel en daarnaast voor een goede nutriënten voorziening. Hiermee kan de maisplant de maximale groeicapaciteit benutten.

Het verspreiden van Myrazonit in de aarde maakt de wortels van maïs rijker aan haarwortels. De kolonisatie rondom de wortels maakt het nog efficiënter om voedingsstoffen te absorberen. Het antischimmeleffect van bodemregeneratie helpt om de ontwikkeling van schimmelziekten te voorkomen. Een schimmelziekte kan gemakkelijk worden veroorzaakt door een beperkte vruchtwisseling.

Als de gehele plant wordt geoogst is het vooral belangrijk de plant te beschermen tegen stengel infecties als Fusarium. Hiermee wordt voorkomen dat o.a. mycotocines mee geoogst worden in diervoeders.

Kep1

De toepassing van Myrazonit producten en distributie van bodembacteriën is voor ons niet alleen ons werk, maar ook een prachtig hulpmiddel om het milieu te beschermen. Zo dragen we bij aan duurzame landbouw en het behoud voor de lange termijn + het verbeteren van de conditie van landbouwgrond voor voedsel productie.

 

Written by Marcel Rikmanspoel