myrazonit - Myrazonit bespaart op bemesting en verbetert de bodemvruchtbaarheid.
06 54 64 59 92

Home » Archive

nieuws myrazonit academy 15112021-1

Myrazonit bevat fosfaat oplosbaar makende bacteriën (PSB). Dat zijn gunstige bacteriën die in staat zijn anorganisch fosfor vrij te maken uit onoplosbare verbindingen. Het fosfaat-oplosbaar vermogen van rhizosfeer micro-organismen wordt beschouwd als één van de meest belangrijke eigenschappen als fosfaat-voedingsbron voor de planten.  

Lees Meer