myrazonit
augustus 11, 2016 NIEUWS Geen reacties

D
e bodem als buffervat van voedingsstoffen biedt voor vele gewassen alles wat het nodig heeft om te groeien. Toch zien we dat door veranderende omstandigheden de teelt van vele gewassen moeilijker wordt, ondanks een bemesting die ruim de gewasopname dekt.

Verdichting, zuurstofgebrek, koude, uitwisselingscapaciteit, verkruimelbaarheid en nog meer factoren kunnen aangedragen worden als veroorzaker van deze problemen. De bacteriën in Myrazonit hebben invloed op al deze factoren. In tegenstelling tot enkelvoudige chemische of mechanische toepassingen, werken de bacteriën op alle fronten aan een verbeterde bodem. Extra stikstof voor de omzetting van dood organisch materiaal, structuuropbouw, pH regulering, lucht- en waterhuishouding, en zelfs daarmee samenhangend de bodemtemperatuur.

Written by laurens69