myrazonit - Myrazonit bespaart op bemesting en verbetert de bodemvruchtbaarheid.
06 54 64 59 92

Home » Archive

20160329_181231

De kwaliteit van de drijfmest hangt sterk samen van het rantsoen van de dieren. Kunt u ruwvoer aanbieden met een hogere samenstelling aan mineralen (N,P,K,ZN,MG,CA etc), dan zal dit ook doorwerken in de kwaliteit van uw drijfmest. Algemeen dalen de gehaltes van drijfmest in Nederland. Dit heeft tot gevolg dat er verhoudingsgewijs steeds meer m3 …

Lees Meer
DE BODEM EN DE INTERACTIE MET WATER

Een nat voorjaar of droge zomer bepaalt voor een groot deel het succes van een teeltseizoen. Is het puur het weer, of hebben we hier ook invloed op? Zeker hebben we hier invloed op! De gesteldheid van de bodem bepaalt het waterbergend en waterleverend vermogen. In een droge periode is hiermee het voor de plant beschikbare …

Lees Meer