myrazonit - Myrazonit bespaart op bemesting en verbetert de bodemvruchtbaarheid.
06 54 64 59 92

Home » Archive

myrazonit bodem

Bodem

Bron van alle leven “Er zijn 500 jaren voor nodig om 2 centimeter levende bodem op te bouwen – en slechts enkele seconden om deze te vernietigen.” – Professor Anne Glover (Wetenschappelijk adviseur voor de Europese Commissie 2012-2014) Mens, bodem, plant en dier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Lees Meer
myrazonit kringloop

Kringloop

Vormen van kringlooplandbouw werden 4000 jaar geleden al toegepast in China. Als begrip kreeg het ruimere bekendheid door een publicatie van Justus von Liebig in 1861. Hij wees toen al nadrukkelijk op de nadelige gevolgen van onmatig kunstmestgebruik voor het bodemleven en de kwaliteit van het agrarisch product en erkende het belang van kringlooplandbouw.

Lees Meer
myrazonit bemesten

Bemesten

Voor een individueel bedrijf is het van belang om de mineralenefficiëntie te verhogen en langs die weg een versterking van de technische en financiële resultaten te realiseren.

Lees Meer
myrazonit

Meer rendement halen uit uw bodem. Met de Myrazonit producten kunt u naar gelang doel en teelt het rendement van uw bodem en de bodemvruchtbaarheid verbeteren. Voor de teelt van alle producten is er Myrazonit MC, voor de nateelt en compostering is er Myrazonit CB. Daarnaast is er voor het specifiek bestrijden van o.a. fusarium, …

Lees Meer
myrazonit

De bodem als buffervat van voedingsstoffen biedt voor vele gewassen alles wat het nodig heeft om te groeien. Toch zien we dat door veranderende omstandigheden de teelt van vele gewassen moeilijker wordt, ondanks een bemesting die ruim de gewasopname dekt.

Lees Meer
myrazonit

Ook dit jaar is bij diverse boeren die Myrazonit gebruiken een mooie tweede snede gemaaid. Met een minimale bemesting is het gelukt om een ruime snede te maaien die ook nog van zeer goede kwaliteit is.

Lees Meer