myrazonit - Myrazonit bespaart op bemesting en verbetert de bodemvruchtbaarheid.
06 54 64 59 92

Home » Archive

myrazonit
Uit bemestings- en ruwvoeranalyses op bedrijven die Myrazonit toepassen blijkt het goed mogelijk om meer stikstof van het grasland te oogsten dan dat er via bemesting op komt. Dit kan zelfs oplopen tot 60kg meer opbrengst in de vorm van ruw eiwit, dan dat er bemest is. Hiermee wordt een gunstige basis gelegd voor de ...
Read more