myrazonit - Myrazonit bespaart op bemesting en verbetert de bodemvruchtbaarheid.
06 54 64 59 92

Home » Archive

Het vervangen van stikstof kunstmest door stikstof drijfmest in combinatie met het toepassen van bodementing met MYRAZONIT heeft in de 4-jarige proef in Drenthe geleidt tot 7% meer drogestof opbrengst en 12,8% meer zetmeel-opbrengst. Daarnaast viel de stikstof bodembalans ook nog eens 30 kg gunstiger uit. Dit zijn de resultaten van 4 jaar veldproeven uitgevoerd ...
Read more