myrazonit
januari 10, 2018 NIEUWS Geen reacties

U
it bemestings- en ruwvoeranalyses op bedrijven die Myrazonit toepassen blijkt het goed mogelijk om meer stikstof van het grasland te oogsten dan dat er via bemesting op komt. Dit kan zelfs oplopen tot 60kg meer opbrengst in de vorm van ruw eiwit, dan dat er bemest is. Hiermee wordt een gunstige basis gelegd voor de kringloopwijzer. De input uit kunstmest is aanzienlijk verlaagd, terwijl de opbrengst en het ruw eiwitgehalte stijgen.

Written by Marcel Rikmanspoel