maart 14, 2017 NIEUWS Geen reacties

E
en nat voorjaar of droge zomer bepaalt voor een groot deel het succes van een teeltseizoen. Is het puur het weer, of hebben we hier ook invloed op? Zeker hebben we hier invloed op! De gesteldheid van de bodem bepaalt het waterbergend en waterleverend vermogen. In een droge periode is hiermee het voor de plant beschikbare water groter. En in een natte periode, bergt de bodem meer water en slempt minder dicht. Een actief bodemleven levert hieraan de belangrijkste bijdrage. Tot 30 % meer vochtleverend vermogen is aangetoond bij het gebruik van Myrazonit.

BODEM EN WATER INTERACTIE_NL

Written by Marcel Rikmanspoel