maart 14, 2017 NIEUWS Geen reacties

BODEM EN WATER INTERACTIE_NL

Een nat voorjaar of droge zomer bepalen voor een groot deel het succes van een teeltseizoen. Is het puur het weer, of hebben we hier ook invloed op?  Zekers hebben we hier invloed op. De gesteldheid van de bodem bepaald het waterbergend en waterleverend vermogen.  In een droge periode is hiermee het voor de plant beschikbare water groter. En in een natte periode, bergt de bodem meer water en slempt minder dicht. Een actief bodemleven levert hieraan de belangrijkste bijdrage.  Tot 30 % meer vochtleverend vermogen is aangetoond bij het gebruik van Myrazonit.

Written by Marcel Rikmanspoel