oktober 5, 2017 NIEUWS Geen reacties

M
ais zonder kunstmest telen met hogere opbrengst! Op 21 september j.l. zijn in Albergen percelen mais geteeld. De percelen met Myrazonit en kunstmest en Myrazonit zonder kunstmest zijn geoogst en gewogen. In samenwerking met Schuitemaker Machines te Raalte en Loonbedrijf Stege uit Saasveld werden deze maisvelden geoogst. De proefvelden zijn gewogen in de wagen van Schuitemaker, waarop weerinrichting aanwezig was. Het verschil bedroeg maar liefst 9.08%. De overige mais, van totaal 7,4 hectare verdeeld over twee percelen is op de lokale weegbrug gewogen.

Het oogstmoment is door de herfststorm een week eerder dan gepland. De herfststorm heeft hier ook schade veroorzaakt wat heeft geleid tot een paar procent opbrengstderving. Desondanks deze tegenslag bedroeg de totale opbrengst van de percelen 455.120 Kg. Hiermee komt het hectare gemiddelde uit op 61.502 kg. Met een gemiddelde droge stof van 33.1 komt de totale droge stof opbrengst per hectare op 20.357kg. Als er geen stormschade zou zijn geweest, zou de opbrengst over de 22 ton droge stof zijn gegaan. Naast de totale opbrengst is ook het proefveld waarop diverse rassen stonden geanalyseerd. Naast het beoordelen van rassenverschillen, was het doel om te bekijken of het mogelijk is bij gebruik van Myrazonit, mais te telen zonder kunstmest gebruik.

De verse opbrengst lag 3,9% hoger met een 2,3 % hoger droge stof gehalte bij de mais zonder kunstmest. Dit resulteert in een totaal hogere droge stof opbrengst van 9,08%.  Een resultaat om trots op te zijn. 

Naast een besparing van kunstmest is er een meerwaarde in gewasopbrengst, die de investering in Myrazonit ruimschoots overtreffen.

Maisoogst 2017 Albergen-1

Maisoogs 2017 Albergen

Written by Marcel Rikmanspoel