november 15, 2021 NIEUWS Geen reacties

M
yrazonit bevat fosfaat oplosbaar makende bacteriën (PSB). Dat zijn gunstige bacteriën die in staat zijn anorganisch fosfor vrij te maken uit onoplosbare verbindingen. Het fosfaat-oplosbaar vermogen van rhizosfeer micro-organismen wordt beschouwd als één van de meest belangrijke eigenschappen als fosfaat-voedingsbron voor de planten.  

Uit de analyse van het bodemonderzoek van 30 percelen in Nederland blijkt dat met gebruik van PBS in de vorm van Myrazonit de P-plantbeschikbaarheid is toegenomen van 2,58 naar 3,24. Een stijging van 25%.

Algemeen wordt aangenomen, dat het mechanisme van oplosbaar maken van ruw fosfaat in de bodem door PSB stammen, gepaard gaat met het vrijkomen van laagmoleculaire organische zuren. Hier doorheen scheleren de hydroxyl- en carboxyl- groepen en de door kationen gebonden fosfaat, waardoor deze worden omgezet in een oplosbare vorm. Dit correspondeert met de wetenschap dat in met zuur geloogde aarde een hoger gehalte aan fosfor wordt gemeten dan dat er met water wordt geloogd.

PSB zoals die in Myrazonit zitten, zijn ingevoerd in de agrarische sector als fosfaat biofertilizer. Fosfor (P) is één van de belangrijkste essentiële macronutriënten voor planten en wordt toegevoegd aan de bodem in de vorm van fosfaat uit dierlijke mest en kunstmest. Echter een groot deel van oplosbaar anorganisch fosfaat dat wordt toegevoegd aan de bodem als kunstmest en organische stof wordt door o.a. ijzer snel geïmmobiliseerd en is het dus niet meer beschikbaar voor planten.

Op dit moment is het belangrijkste doel in het beheer van bodem-fosfor de productie van gewassen te optimaliseren en het verlies van fosfor uit de bodem te minimaliseren. PSB hebben de aandacht van de landbouwers aangetrokken als bodem-inoculanten om de groei en de opbrengst van planten te verbeteren. Wanneer PSB worden gebruikt met ruw fosfaat, wordt ongeveer 50% van het vereiste fosfaat voor het gewas beter beschikbaar. Het gebruik van PSB als entstoffen verhoogt dus de fosfaat-opname door planten.

Eenvoudige inoculatie van de bodem met PSB geeft gewasopbrengst reacties, gelijk aan 30 kg P 2O5/ha ofwel 50 procent van de gemiddeld noodzakelijk gegeven fosfaat houdende meststoffen. Veel verschillende stammen van bacteriën zijn geïdentificeerd als PSB, waaronder de Pseudomonas putida (P13) stammen welke zeer efficiënt zijn in het oplosbaar maken van fosfaat.

Onlangs hebben onderzoekers van de Colorado State University aangetoond dat een consortium van bacteriën synergetisch werken in het oplossen van fosfor in een veel sneller tempo dan een enkele stam alleen. Eigenschappen die al verenigd zijn in Myrazonit.

Fosfaat wordt vaak geadsorbeerd op het oppervlak van verschillende soorten mineralen, bijvoorbeeld ijzerhoudende mineralen (fosfaat fixerende gronden). Onderzoek toont aan dat bepaalde bacteriën goed groeien waar sterke fixatie plaats vindt. Gezien de geochemische interactie tussen deze elementen, is het bekend dat sommige bacteriën ijzerhoudende mineralen kunnen oplossen om toegang tot het geadsorbeerde fosfaat te krijgen.

Wat betekend dit landbouwkundig. Door gebruik te maken van Myrazonit waarin PSB zitten, neemt de beschikbaarheid van fosfaat voor het teeltgewas toe, tot wel 30 kg extra plant beschikbaar per hectare. Hiermee kan zowel groei als weerbaarheid van het gewas worden verbeterd, evenals de fosfaat beschikbaarheid uit ruwvoer dat bestemd is voor veevoeding.

Written by laurens69